Bölüm Başkan Yardımcıları

Öğr. Gör. Melek Ölmez

E-mail: melek.olmez@afsu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Recep PALAMUTOĞLU

Tel: 0 272 246 28 34 / 71116

E-mail: recep.palamutoglu@afsu.edu.tr