Amaç ve Hedeflerimiz

Amacımız, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin sahip olduğu eğitim olanaklarını, akademik kadromuzun bilgi, deneyim ve becerileri ile öğrencilerimize etkin bir şekilde sunmak; evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar ile öğrencilerimize çağdaş, özgün ve estetik değerlere sahip, katılımcı ve paylaşımcı bir öğretim kültürü kazandırmaktır.

Hedeflerimiz, ulusal alanda benzer sistemlere sahip diğer Üniversitelerle rekabette öne geçip, geleceğe yön veren araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ulusal/ uluslararası düzeyde faaliyetleri bilinen, takip edilen, saygın ve öncü bir birim olmaktır.