Ortak zorunlu derslerden muaf olabilir miyim?

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerinden muaf olabilirler. Muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında rektörlükçe belirlenecek bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır. Bu sınavlardan mutlak değerlendirme yöntemine göre yüz (100) üzerinden en az altmış (60) notu alan öğrenciler bu derslerden başarılı sayılır.