Ortak zorunlu dersler nedir?

Ortak Zorunlu Dersler, tüm üniversite bölümlerinde fakülte ve meslek yüksekokulu farkı gözetmeksizin, aynı olan bazı derslerin tek bir sistem üzerinden öğretimin gerçekleştirildiği bir sistemdir. Bu bağlamda tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil (İngilizce ve Almanca), Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.