Seçmeli derslerin devam-devamsızlık şartı nedir?

Seçmeli derslerin içerikleri ve devam şartları ana sayfamızda yayınlanan ilgili seçmeli ders formunda belirtilmiştir.