Seçmeli derslerin kredi ve AKTS bilgilerine nerenden ulaşabilirim?

Seçmeli derslerin kredi ve AKTS bilgisi ana sayfamızda yayınlanan ilgili seçmeli ders formunda belirtilmiştir.