Tarihçe

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zafer Sağlık Külliyesi Rektörlük binasında faaliyet gösteren Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı, üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında okutulması zorunlu olan ortak zorunlu dersleri yürütmek ve koordine etmek amacıyla 16.01.2019 tarihinde kurulmuştur. Bölüm Başkanlığımız aynı zamanda farklı ön lisans ve lisans programlarının müfredatlarında yer alan dışı seçmeli derslerin yürütülmesi ve koordine edilmesi konusunda da çalışmalarını yürütmektedir.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarda ortak zorunlu ders olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil (İngilizce ve Almanca) ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerinin ders programlarını düzenler ve bu dersleri verecek öğretim elemanlarını belirler. Ayrıca ortak zorunlu derslere ilişkin eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerini yürütür.

Alan dışı seçmeli ders önerilerini üniversite havuzunda toplayarak açılması gereken derslere karar verir. Alan dışı seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanlarının belirlenmesi, derslerin gün, saat ve mekânlarının belirlenmesi noktasında ilgili birim ve Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı koordineli olarak çalışır. Karar verilen bu derslerin listesini, ders tanımlama formlarını ve derslere ilişkin varsa diğer bilgilerini AFSÜ Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı internet sayfasında ilan eder.